template-image
cover
Nhớ lại ngày bé đi học, mỗi lần đến giờ ra chơi, nhìn các bạn chạy nhảy bên ngoài còn bản thân ngồi một mình trong lớp, Ngọc Anh chỉ một lần ước ao: "Giá như mình có thể đứng lên và đi được".