200 lần gãy xương chỉ là con số anh ước lượng gần chính xác nhất và là lần cuối thống kê cách đây 15 năm. Gãy xương nhiều quá nên lâu lâu không gãy, Ngọc Anh lại thấy nhớ cảm giác gãy xương.