Sống chung với chuyện gãy xương như cơm bữa ngay từ khi 1 tuổi…

01