Sống lạc quan, tích cực là phương châm dù cho bị bệnh xương hiếm gặp, không thuốc chữa

03