Cả nước có khoảng 92.000 người mắc sốt xuất huyết, 36 trường hợp tử vong