Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau